Kontakt

Spoločnosť:


Sídlo:
My Carpe Diem s.r.o
Gorazdova 7
071 01 Michalovce

IČO: 48 052 621
DIČ: 2120003303

Bankové spojenie: 4021240706/7500 (ČSOB)
IBAN: SK4775000000004021240706

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Košice 1,
oddiel: Sro, Vložka číslo: 36888/V

Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Vrátna č. 3
043 79 Košice 1

Prevádzka:

Adresa:
My Carpe Diem s.r.o
Pozdišovce 248, 072 01

Email: info@mycarpediem.sk

Tel.objednávky: 0907021334
Prevádzka:  0907270037

 

Objednávky:

Objednávky: 0907 021 334