Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru

Spoločnosť My CarpeDiem sa zaväzuje dodať tovar zákazníkovi na adresu, ktorú zákazník uvedie v objednávke ako miesto doručenia. Ak je miesto doručenia priamo v meste Michalovce alebo jeho prímeských častiach (t.j.: Topoľany, Močarany, Vrbovec,) a miesto prevádzky spoločnosti My CarpeDiem (t.j. Pozdišovce), bude doprava tovaru realizovaná zdarma. Ak je miesto doručenia mimo mesta Michalovce, bude doprava tovaru realizovaná za poplatok v sume 0,18 eur/km – cesta tam a späť. Balné je zahrnuté v cene tovaru.

Ak si však zákazník zásielku nepreberie z dôvodu neprítomnosti alebo z iného dôvodu, o ktorom spoločnosť My CarpeDiem včas vopred neinformoval, zaniká mu nárok na bezplatné doručenie tovaru a prípadné opakované doručenie bude vykonané na jeho náklady.